Senhösten börjar med att vi slänger ut säsongens gurkplantor och samlar in frön av dem till nästa säsong. Övriga klätterväxter klipps ner, helt eller kraftigt. Kryddknölarna grävs upp när de vissnat för att bäddas in i torv.

 
Dammen i Victoriahuset töms på allt vatten och rengörs. Foto: Gunvor Larsson
Dammen töms på allt vatten och rengörs, i mitten läggs en hög av mycket näringsrik jord upp, i den ska årets jättenäckrosor planteras fram i mars.
 

Victorianäckrosen som egentligen är flerårig behandlas som ettåring. Anledningen till detta är att plantan kräver så mycket näring och ljus. På hösten blir både näring och ljus en bristvara och Victorianäckrosen går ner sig rätt snabbt. Dammen måste tömmas och Victoriafröna plockas. Dessa frön är sedan guldklimpar i det internationella fröutbytet. De tropiska näckrosorna som står längs dammkanten tas tillvara. De producerar små sidoknölar som försiktigt grävs fram och placeras varvade med grus i hinkar.

En del vattenväxter kan behöva planteras om. Det är också nu man kommer åt att gå igenom den stora epifytstammen. Lampor över dammen kan behöva bytas och armaturer tvättas.

Detta jobb brukar vara färdigt till efter nyår då den nya jordhögen måste skyfflas in. Det rör sig om ungefär 10 kubikmeter jord.

Jorden blandas från olika typer av komposter som följer: grästorvs-, lövjords- och blandmaterialkompost, sand, grov torv, en hel del hornspån samt näring (osmocote).

Högen formas till en tårtliknande skapelse som kommer att sluta ungefär 20 cm under vattenytan. Vattnet fylls långsamt på.

Victorianäckrosen sås i månadsskiftet februari/mars. Inom två veckor har det grott och efter yttligare två veckor är redan de första flytbladen uppe.

Jorden i bäddarna med land och sumpväxter ska bytas ut. Kryddknölarna vaknar till liv och behöver planteras. När det bara är en månad kvar tills vi öppnar sås gurkorna och riset. En sista finish och våren har satt igång på allvar. Det är 1 maj!
Välkommen in i den frodiga grönskan med de fascinerande växterna!