Audioguiden är tillgänglig för alla besökare, men har utvecklats som ett pedagogiskt projekt för gymnasieelever på besök i Naturens Hus. Naturens Hus är en naturskola som tar emot förbokade skolklasser och lärare för fortbildning i Bergianska trädgården.

Runt våtmarken finns fem stationer där du via din mobiltelefon kan få information om våtmarkens biologi, historia med mera. Du behöver inte stå på rätt plats för att lyssna till informationen (inga skyltar). 

Audioguidens stopp:
1. Våtmarken - från värdelös till värdefull
2. Våtmarkens mångfald
3. Naturens reningsverk
4. Våtmarken återskapas
5. Skötsel och utveckling

Besök gärna audioguidens hemsida där du också kan ta del av innehållet i guiden, extern länk.

Audioguiden har producerats av Vetenskapens Hus med stöd av Svensk Våtmarksfond. Vetenskapens Hus driver naturskolan Naturens Hus i Bergianska trädgården.