Trädgårdens områden

Bergianska trädgården är en traditionell nordhemisfärisk botanisk trädgård där växtsamlingar finns på friland och i växthus. Här finns dryga 6 000 arter från hela världen – från fjäll och skog till fuktig regnskog och öken.

Växterna presenteras efter ett syfte:

  • Om och hur de är släkt med varandra, systematiska avdelningar, som det växtsystematiska området och rododendrondalen.
  • Vilket geografiskt utbredningsområde de har, växtgeografiska avdelningar, som Öland & Gotland, medelhavsväxter runt italienska terrassen och de olika klimatrummen i växthusen.

Trädgården ligger vackert på en udde i Brunnsviken med utsiktsplatser på höjderna. Stommen i parken utgörs av gamla grova ekar, som hänger ihop med Djurgårdslandskapet och utefter vattnet går en strandpromenad.

Karta över Bergianska trädgården

På denna sida