Systematiska avdelningen består av nio delområden:

  1. näckrosväxter, magnoliaväxter, gräs, liljeväxter, m.m.
  2. vallmoväxter, ranunkelväxter, buxbomväxter m.m.
  3. stenbräckeväxter, fetbladsväxter, pionväxter, m.m.
  4. gurkväxter, begoniaväxter, björkväxter, rosväxter, ärtväxter, m.m.
  5. malvaväxter, korsblommiga växter, näveväxter, m.m.
  6. amarantväxter, nejlikväxter, isörtsväxter
  7. kornellväxter, hortensiaväxter, viveväxter, ljungväxter
  8. måreväxter, kransblommiga växter, potatisväxter, m.m.
  9. klockväxter, korgblommiga växter, kaprifolväxter, m.m.

Längst ner på sidan kan du ladda ner en förenklad version av blomväxternas släktträd som "The Angiosperm Phylogeny Group" publicerade år 2009 (APG III) tillsammans med en karta över Systematiska avdelnigen och de växtfamiljer som finns där.