Salixpaviljong. Foto och hantverk: Kaili Maide
Salixpaviljong i Klonarkivet. Foto och hantverk av trädgårdsmästare Kaili Maide.
Salixsamlingen i Bergianska trädgårdens klonarkiv består av olika sälg-, vide och pilarter och kommer från en donation efter kyrkoherde Sven Johan Enander. Han föddes 1847 i Småland. Efter prästexamen flyttade han till Norrland och blev kyrkoherde i Lillhärdal i Härjedalen. Där utvecklade han sitt intresse för salix.

Han blev med tiden världsbekant för sin forskning. Vid sin död 1928 donerades hans salixsamling till Bergianska trädgården.

 
Salix x balfourii, hanindivid. Foto: Kaili Maide
Salix x balfourii, hanindivid.
 

Salix är ett stort och mycket varierat släkte med ca 400 arter. I Sverige finns drygt 20 arter. Salix är tvåbyggare med han- och honblommor på olika plantor. De blommar tidigt på våren och är viktiga pollen och nektargivare till bin och andra insekter.
Många salixarter är snabbväxande och odlas därför som energiskog.