Planterat i Professorsträdgården i Bergianska trädgården någon gång före 1930 under namnet Antonovka. Sorten har sedan ympats och sålts av Bergianska trädgårdens handelsavdelning som sorten Antonovka, men enligt alla experter är detta fel. Kan vara en kärnsådd från sorten Gravensteiner. Frukten är stor, något avlång med gröngul grundfärg som till stora delar täcks av röd täckfärg i strimmor. Mognar i september. Utmärkt mosäpple. Trädet växer medelkraftigt och är mycket rikbärande. Zon I-IV.

 

 
Bergianäpple, blommor. Foto: Lena Gårder
Foto: Lena Gårder
 
 
Bergianäpple. Foto: Lena Gårder
Foto: Lena Gårder