Programmet för odlad mångfald (Pom) bestämmer vilka lokala sorter som ska bevaras, så kallade mandatsorter.  I Bergianska trädgården finns 18 mandatsorter av äpplen och två mandatsorter av päron utöver dessa finns ca 25 andra mer eller mindre lokala äppelsorter.

Äppelklonarkivet i Bergianska trädgården, texter om våra äppelsorter (1872 Kb)

 

Äppelsorter

Päronsorter

  • Clara Fries
  • Lybeckerbergamott
  • Tynderöpäron