Klotet med blommor. Arrangerat av Växtsystematiska arbetslaget.
Foto: Mia Olvång

Där Åkerö-allén tar slut och Bergianska trädgården börjar kan du nu se ett jordklot med blommor växa fram. I centrum står jorden som den blå planeten, med grönt för växterna och gult för solen som driver livet på jorden.

Intill Gamla orangeriet innanför granhäcken kan du strosa runt i Köksväxtlandet och Örtagården. De två långa rabatterna framför Gamla orangeriet innehåller färgväxter från olika delar av världen tillsammans med vanliga och ovanliga fiberväxter. I år odlas växter till nytta och nöje jorden runt i rundeln i Örtagårdens mitt.

Till höger om granhäcken, från parkeringen räknat, ligger de tre artificiella fjällen – Stora fjället med asiatiska växter, Skandinaviska fjället och Nordamerikanska fjället. Dessa bergstoppar anlades i slutet av 1800-talet av professor Bergianus Veit Wittrock. De skulle avbilda kända bergstoppar i Asien, Nordamerika och Skandinavien. Här kan du gå längs kanterna och se växter från dessa områden. Fortsätt sedan ner mot Japanska dammen och Brunnsviken. En kort promenad längs Brunnsviken tar dig vidare till Italienska terrassen.

Italienska terrassen omges av flera rabatter med växter från Medelhavsområdet. Platsen är en av trädgårdens vackraste utsiktspunkter med flera bänkar där du kan skåda ut över Brunnsviken. På väg ner mot Victoriahuset kan du i år se växtfacken fyllda med amerikanska växter. Och därefter finns det nyanlagda området Öland & Gotland med alvar, strand och torräng som är typiska för dessa öar.

Läs mer om vad som finns i Bergianska trädgården i menyn till vänster på datorn eller klicka på "Till undermenyn" nästan överst på sidan på mobilen. Välkommen hit i sommar!