Historik

Området som idag utgör Japanska dammen skapades redan vid Bergianska trädgårdens anläggande 1885. Tanken var då att ha enhjärtbladiga vattenväxter i dammen. Ön i dammen formades till att efterlikna Åreskutan och svenska fjällviden planterades. De ingick i det då intilliggande salixkvarteret och hade passande nog närhet till Skandinaviska fjället. Under åren ändrades områdets inriktning och i slutet av 1980-talet gjordes det om till en japaninspirerad trädgård. År 1991 invigdes Japanska dammen i samband med Bergianska stiftelsens 200-årsjubileum. Det forna salixkvarteret är numera ”Asiatiska skogen” med huvudsakligen asiatiska barrväxter. 

Inspirerad av japansk tradition

Dammen och dess omgivande grönska är inspirerade av den japanska traditionen att försöka återskapa ett stycke natur eller snarare natur i miniatyr. Området kan ses som en glänta omgiven av skog, eller som ett rum i rummet. Omgivande träd är planterade för att skärma av från omgivningen. I stället för stor färgrikedom är det många nyanser av grönt med rikt skuggspel och enstaka inslag av blomsterprakt. 

Vattenspegeln ska skänka ro och den porlande bäcken ge liv, samtidigt som den skärmar av bruset från omvärlden. En meditativ plats i trädgården. De spännande kontrasterna mellan mycket grönska, strama grusytor och dammens varierande vattenyta speglar en helt annan kultur och andra ideal för hur och varför man anlägger en trädgård. 

Det har nu gått över 20 år sedan Japanska dammen invigdes och den är i behov av en renovering. Trots detta finns den ursprungliga tanken samt känslan av rofylldhet till stor del kvar.