Vejde blommar i Örtagården i slutet av maj 2007
Vejde blommar i Örtagården i maj 2007.

Örtagården invid Gamla orangeriet invigdes 1989. Två korta rabatter med totalt sex färgväxter anlades på var sida om rundeln i Örtagårdens mitt. Dessa färgväxter har också använts inom folkmedicin:

  1. Krapp Rubia tinctorium som ger ger röda färger
  2. Vejde Isatis tinctoria som ger blåa färger
  3. Färgreseda Reseda luteola som ger gula färger
  4. Ängsskära Serratula tinctoria som ger gula färger
  5. Färgginst Genista tinctoria som ger gula färger
  6. Safflor Carthamus tinctoria som ger gula, orangea och röda färger. De används mest till att färga siden.

Färgning med färgkulla startade intresse för växtfärgning

20 år senare började trädgårdsmästare Kaili Maide och botanist Kerstin Kustås diskutera hur de skulle kunna visa nyttan av växterna i Örtagården på ett bra sätt. Ett användningsområde är just växtfärgning av garn och tyger.

Kaili Maide provade att färga ullgarn med färgkulla Cota tinctoria. Det var den allra första växt hon färgat med och resultatet blev ett lysande gult garn. Detta inspirerade Kaili att fortsätta. Numera har hon ett brinnande intresse för växtfärgning. Under åren har hon odlat många färgväxter och färgat med dessa. Samlingen med växtfärgat garn och tyg innehåller för närvarande över 400 färgprover.

Färgväxter visades i utställningen Livets trådar, här krapp. Foto: Kaili Maide
Färgväxter visades i utställningen Livets trådar, här krapp.
Foton: Kaili Maide

Bergianska trädgården anordnar varje år en julutställning och på utställningen 2012 dekorerades en julgran med växtfärgade garnnystan. Året därpå odlade Bergianska trädgården ett större sortiment av färgväxter i rundeln i Örtagårdens mitt. Ca 30 växtfärgningsprover ställdes ut intill växten som provet färgats med.

Livets trådar var titeln Bergianska trädgårdens utställning om fiberväxter 2014. Där fick också en del färgväxter vara med i en egen hörna. Därefter har  Bergianska trädgården utvecklat fiber- och färgväxtodlingen.

Åren 2015 till 2020 skapades ett eget område för dessa växter innanför granhäcken, de långa rabatterna framför Gamla orangeriet. Där ställdes varje år ut informationsskyltar och färgprover vid respektive växt. Området har haft flera välbesökta visningar för allmänhet, skolor och konstnärsgrupper. Vi hoppas att de åter ska kunna visas och vara tillgängliga i en snar framtid.