Bleket. Foto: AnnSofie Börjesson
Bleket. Foto: AnnSofie Börjesson

Detta var trädgårdsdirektörens, det vill säga den Bergianska trädgårdsmästarens bostad. I byggnaden som uppfördes på 1800-talet fanns tidigare ett blekeri, därav husets smeknamn. Huset har under lång tid hyrts ut som bostäder.

Gräsytorna och sluttningen omkring Bleket har mycket vacker vårblomning. Bleket ingår i det statliga byggnadesminne som stora delar av Bergianska trädgården utgör.