Welwitschia, Welwitschia mirabilis, växer sparsamt i öknen längs Afrikas sydvästra kust, i Namibia och södra Angola. Denna märkliga växt har en kraftig pålrot och en mycket kort stam. Från stammen växer endast två bandformade blad som blir upp till 9 meter långa och 2 meter breda. Samma blad växer under hela växtens levnadstid, och växten kan bli mycket gammal, uppemot 2000 år! Bladen dör längst ut men nybildas vid stamfästet. Med tiden blir bladen rejält väderbitna och uppslitsade.

Växten blommar med hankottar och honkottar på olika plantor. I Edvard Andersons växthus blommar nu en hanplanta som kom till Bergianska trädgården 1952. Du hittar den i Tropikrummet.

Welwitschian tillhör en alldeles egen gren av livets träd och har inga nära släktingar. Släktet Welwitschia består idag bara av denna enda art från Namiböknen. Fossiler visar att nära släktingar till denna växt fanns för 100 miljoner år sedan.

Welwitschia, Welwitschia mirabilis i Tropikrummet, Edvard Andersons växthus. Foto: Mia Olvång
Welwitschia, Welwitschia mirabilis, i Tropikrummet, Edvard Andersons växthus. Foto: Mia Olvång