2017-05-25

Vattenklöver Menyanthes trifoliata blommar som bäst på våtmarken.

Även vattenblink Hottonia palustris blommar mitt i våtmarken. Men, se den på håll. Under fåglarnas häckningstid i maj–juni är det viktigt att visa hänsyn och helst bara röra sig på gångvägarna.

Våtmarken i Bergianska trädgården anlades på hösten 2009. Runt midsommar brukar ängarna vara fulla med blommor som prästkrage, gökblomster och höskallra. Alla gräsytor sköts som slåtterängar.

Vattenklöver. Foto: Gunvor Larsson
Vattenklöver. Foto: Gunvor Larsson