2017-07-06

Sempervivum arachnoideum, spindelvävstaklök.  Foto: Lars Gunnar Reinhammar
Sempervivum arachnoideum, spindelvävstaklök. Foto: Lars Gunnar Reinhammar

Taklökssläktet tillhör Crassulaceae, fetbladsväxter, en växtfamilj som också innehåller arter som gul fetknopp och kärleksört. Taklöksblommorna innehåller nektar och är därför mycket populära hos bin och humlor.

Taklök har troligen funnits i Sverige sedan medeltiden. Den odlades förr på torv- och halmtak och sades skydda mot blixtnedslag och eldsvåda. Även idag används taklök, men kanske framför allt de närbesläktade fetknoppsarterna (släktet Sedum), till att täcka tak på moderna hus. 

Taklökarna hittar du mellan norra huvudentrén och Edvard Andersons växthus, se område 3 på denna länkade karta.