Boophone disticha
Boophone disticha i blom och frukt i Sydafrika-rummet i Edvard Andersons växthus.

Marklöpare kallas växter som förs runt av vinden för att sprida sina frön. När frukterna mognat lossnar hela, eller en del av, växten från marken och rullar iväg. På så vis sprids deras frön över stora ytor. Marklöpare förekommer främst i öken- och stäppområden.

Flera sydafrikanska amaryllisväxter har stora runda fruktställningar som fungerar som marklöpare, till exempel Boophone disticha och Brunsvigia bosmaniae.

De marklöpare som rullar runt i cowboy-filmer kallas tumbleweeds och är en sodaört Salsola tragus införd från Asien.