Olika sorters ris i glasburkar och ris som växer i bakgrunden, från utställningen Jul i växthusetFoto: Mia Olvång
Olika sorters ris i glasburkar och ris som växer i bakgrunden, från utställningen Jul i växthuset.
Foto: Mia Olvång

Ris, Oryza sativa, är ett gräs som härstammar från tropiska Asien. Det har odlats i mer än 7 000 år och det har under den tiden utvecklats till tusentals olika sorter.

Odlingen sker framförallt på vattendränkta fält, men det finns sorter som kan odlas på vanliga fält. I vissa områden kan man få ut flera skördar om året.

Risodlingarna kan gödslas naturligt med hjälp av en vattenormbunke, Azolla, som flyter på ytan. I sina bladfickor hyser den en cyanobakterie (tidigare kallat blågrönalg) som kan fixera luftens kväve. När ormbunken dör frigörs kvävet och fungerar som gödning åt riset.

Riskorn är nötter

Frukterna, det vi kallar riskorn, är i botanisk mening nötter. Efter skörd skalas riskornen, men bör inte poleras för då försvinner viktiga näringsämnen som proteiner och vitamin B1. Brist på B1 ger sjukdomen beri-beri. Genom att ånga in näringen i riskornen innan de poleras, så kallat ”parboiled rice”, bevaras näringen annars är det opolerade råriset mest näringsrikt.

Till Sverige kom riset på 1300-talet, men blev först på 1700-talet tillgängligt för allmogen. De rundkorniga rissorterna är ofta klibbiga och det passar bra till vår julgröt och ris á la Malta.

Jul i växthuset

Frön av ris, bark av kanel och blomknoppar av kryddnejlika – vad är det vi äter till jul egentligen? Välkommen till utställningen Jul i växthuset och lär dig mer om julens kryddor, frukter och nötter. Utställningen pågår 24 november till 10 december i Edvard Andersons växthus.