2018-05-24

Mannaask, Fraxinus ornus, växer vild kring Medelhavet där den kan bli 20 meter. I Sverige blir trädet ca 6–8 meter. Just nu blommar den med iögonfallande vita fluffiga blomställningar.

På Sicilien odlas mannaask för dess manna som används som laxermedel. Begreppet manna förekommer i flera sammanhang för söta korn som kristalliserats från växters sav.  Ur sår eller snitt i barken rinner saven ut som kristalliseras till sockergryn, manna. Den manna som nämns i Bibeln kommer inte från mannaask, utan mer troligt från tamariskbusken.

Foto: Mia Olvång