2014-04-22

Tillverkning av papper – en av världens viktigaste upptäckter

Papyrus med ett papyrusark i bakgrunden. Foto: Mia Olvång
Papyrus med ett papyrusark i bakgrunden. Foto: Mia Olvång

Redan 3 000 år f. Kr. vet man att människan gjorde papper av papyrusstrån. Det innebar ett stort steg för den egyptiska civilisationen och anses som en av världens viktigaste upptäckter. Tidigare hade människan använt stenar, lergods och träskivor för att teckna ned information. Antikens romare och greker var stora användare av papyrus för juridiska dokument och statspapper.

Papyrusstråna skalades och sköljdes i vatten. Märgen skars i längsgående tunna remsor som lades i två lager, korsvis mot varandra. Genom att pressa ihop dem klistrades de samman. Efter att papyrusarket torkat, polerades ytan blank med elfenben, snäckor eller släta stenar.

På 500-talet ersattes papyrus av andra pappersmaterial och idag tillverkas papyruspapper mest i liten skala för turister.

Båtar av papyrus

Den luftfyllda märgen ger papyrus god flytförmåga och gör den lämplig till båtar av olika slag. Den norske forskaren Thor Heyerdahl var fast övertygad om att människor förflyttat sig mellan kontinenterna innan Columbus tid. För att bevisa detta byggde han båtar av papyrus och färdades med dem över Atlanten 1969–70.

Papyrus kan även användas till segel, korgar, mattor och rep.