2019-03-01

Kinesisk trollhassel, Hamamelis mollis, växer vilt i skogar i centrala Kina. I Bergianska trädgården hittar du den i Japanska dammen, precis vid brofästet på ön. Just nu blommar trädet och lyser upp omgivningen med sin gula färg.

Amerikansk trollhassel, Hamamelis virginiana, står vid pionlandet mellan Victoriahuset och Italienska terrassen. Denna buske blommar ofta redan i november och december, men har fortfarande kvar några utslagna blommor.

Växter är anpassade till det klimat de kommer ifrån och när de flyttas hit blir anpassningen inte optimal, utan de kan blomma lite för tidigt. Små förändringar i temperatur och ljus kan göra att blomningen sätts igång och sedan fryser blommorna vid ett bakslag. Trollhasslarna däremot klarar kylan och kan glädja oss med blommor under vintern. I deras naturliga utbredningsområden finns också aktiva pollinatörer, nattflyn, under vinterhalvåret. Här påverkas deras pollinering av hur tidig våren är och när våra tidiga insekter vaknar till liv.

Trollhasselsläktet (Hamamelis) är ett släkte bestående av fyra arter. Två av arterna växer i Nordamerika – amerikansk trollhassel (H. virginiana) och småblommig trollhassel (H. vernalis). I Japan växer japansk trollhassel (H. japonica) och i Kina växer kinesisk trollhassel (H. mollis). Namnet till trots är trollhassel inte särskilt nära släkt med hassel, som hör till hasselsläktet (Corylus).

 

Kinesisk trollhassel, Hamamelis mollis, vid Japanska dammen. Dess naturliga hemvist är skogar i centrala Kina. Foto: Mia Olvång