2018-05-08

I ett band från Sydeuropa till Centralasien växer de flesta vilda tulpaner. Tulpansläktet, Tulipa, har ca 100 arter. Men det land som förknippas mest med tulpaner är Holland. På 1630-talet blev landets tulpaner hett eftertraktade under den så kallade tulipanmanin. En lök av en tidig enkelblommande tulpan, 'Lac van Rijn', kunde enligt uppgift kosta motsvarande åtta månadslöner för en arbetare. Men den var långt ifrån den dyraste!

De finns uppemot 7000 registrerade tulpansorter som delas in i 14 grupper beroende på odlingsursprung, blomningstid och utseende. I växtfacken finns representanter från (nästan) alla grupper, som liljetulpaner, papegojtulpaner och triumftulpaner. Den fjortonde gruppen, rembrandttulpaner, finns i en urna intill facken.

Det är Bergianska Trädgårdens vänner som varje år ger bidrag för att fylla löktrappan med tulpaner och även andra lökväxter för att förstärka vårblomningen i trädgården. Tack!