Foto: AnnSofie Börjesson
 

Juni 2018

Tolv tårtbitsformade rabatter delar upp området och på en relativt liten yta kan man se och lära sig mycket. Varje del har ett tema med förklarande skylt. Det kan handla om blommans delar, olika typer av pollination, sätt att locka pollinatörer t.ex. genom blommans doft, färg och form eller om olika spridningssätt för växter. Pollination är förflyttning av pollen från ståndaren till pistillens märke.

Delområde G visar exempel på växter som pollineras av fjärilar, fåglar och fladdermöss.  Foto: AnnSofie Börjesson.
Delområde G visar exempel på växter som pollineras av fjärilar, fåglar och fladdermöss.
Här fjädernejlika, Dianthus plumarius, som pollineras av dagfjärilar.
Fjädernejlika, Dianthus plumarius, pollineras av dagfjärilar. Foto: AnnSofie Börjesson.