Foto: AnnSofie Börjesson
 

September 2020

Ett besök i Området för pollinations- och spridningsbiologi är ett inspirerande sätt att lära sig hur växter förökar och sprider sig. (Pollination är förflyttning av pollen från ståndaren till pistillens märke.)

Tolv tårtbitsformade rabatter med tillhörande skyltar delar upp området. Det är en relativt liten yta, men sprängfylld med innehåll. Den information som ges genom skyltarna exemplifieras tydligt med växterna i rabatterna. Du får se och lära dig mer om t.ex. olika typer av blomställningar, växter med olika typer av pollination och spridningssätt, eller växter som lockar till sig pollinatörer med doft, färg eller form. Kanske är du intresserad av vad mutation och hybridisering är?

Området för pollinations- och spridningsbiologi ligger mellan Edvard Andersons växthus och Victoriahuset i Bergianska trädgården.

Delområde G visar exempel på växter som pollineras av fjärilar, fåglar och fladdermöss.  Foto: AnnSofie Börjesson.
Delområde G visar exempel på växter som pollineras av fjärilar, fåglar och fladdermöss.
Violverbena som pollineras av dagfjärilar. Små ljuslila blommor.
Violverbena pollineras av dagfjärilar.