2017-05-04

Japansk magnolia blommar vid Japanska dammen. Foto: MIa Olvång
Japansk magnolia blommar vid Japanska dammen. Foto: Mia Olvång

 

Magnolians blommor är kraftigt byggda med massor av ståndare och pollen. Pistillerna (karpellerna) är också kraftiga. Denna typ av blomma är typisk för skalbaggspollination eftersom skalbaggar har kraftiga mundelar och lätt skadar mer skira blommor. Magnolia är ett mycket gammalt växtsläkte och fanns före bin på jorden. 

Mycket i naturen repar sig snabbt. Knappt hann magnolia slå ut, förrän frostnätterna kom i april. Men nu har blomningen tagit fart och flera olika magnolior blommar i Bergianska trädgården. Just nu är japansk magnolia som står vid Japanska dammen i fin blom. Du kan också se stjärnmagnolia utanför Institutionsbyggnaden och Edvard Andersons växthus.

Bergianska trädgårdens magnolior:

  • Buskmagnolia, Magnolia sieboldii. Blommar i juni på Systematiska avdelningen och vid Rododendrondalen.
  • Hybridmagnolia, Magnolia x loebneri 'Merrill', på Systematiska avdelningen.
  • Japansk magnolia, Magnolia kobus, vid Asiatiska skogen/Japanska dammen och på Systematiska avdelningen.
  • Magnolia -hybrid, Liliiflora-gruppen 'Susan' och 'Galaxy' blommar lite senare i maj/juni med rosa blommor vid Edvard Andersons växthus
  • Paraplymagnolia, Magnolia tripetala, blommar i juni innanför granhäcken, väster om Gamla orangeriet vid gaveln. 
  • Pilbladsmagnolia, Magnolia salicifolia. Står innanför granhäcken, öster om gamla orangeriet
  • Stjärnmagnolia, Magnolia stellata, utanför Edvard Andersons växthus och Institutionsbyggnaden. 
Magnolia stellata
Stjärnmagnolia, Magnolia stellata. Foto: AnnSofie Börjesson
Magnolia -hybrid, Liliiflora-Gruppen,
Magnolia -hybrid, Liliiflora-Gruppen, 'Galaxy' i knopp. Foto: AnnSofie Börjesson