Den blå presidentsippan har lysande ljusblå färg. Fotografiet har svårt att göra denna söta blomma rättvisa. Foto: Mia Olvång
Den blå presidentsippan har lysande ljusblå färg. Fotografiet har svårt att göra denna söta blomma rättvisa. Foto: Mia Olvång

2016-05-04

De tre fjällen i Bergianska trädgården byggdes upp i slutet av 1800-talet på initiativ av av professor Bergianus Veit Wittrock. Professorn hade storstilade planer och han skapade dessa bergstoppar av material från de dammar och grottor som samtidigt anlades i trädgården.

Det är den här tiden på året som man tydligast kan se fjällens konturer. På våren städar trädgårdsmästarna undan vissna löv och lägger på ny jord. Skir grönska kontrasterar mot den mörka jorden.

På Stora fjället, med asiatiska växter, blommar nu blå presidentsippa. Det vetenskapliga namnet på presidentsippor, Jeffersonia, har de fått efter den amerikanske presidenten Thomas Jefferson (1743–1826) som var intresserad av botanik och hortikultur. Blå presidentsippa är östasiatisk art med utbredning i Kina och Korea. Denna söta blomma tillhör familjen berberisväxter och du hittar den också i Systematiska avdelningen.

Det finns två arter i släktet som båda växer i lundartade miljöer med mullrik jord. Den första arten som namngavs var den nordamerikanska vit presidentsippa. De blommar något senare än blå presidentsippa. Vid västra kanten av Nordamerikanska fjället är de just på väg att slå ut.

På våren städar trädgårdsmästarna undan vissna löv på de tre fjällen i Bergianska trädgården, här Stora fjället, med asiatiska växter.
Leo och Malin städar undan vissna löv på de tre fjällen i Bergianska trädgården, här Stora fjället, med asiatiska växter.