2018-09-25

Riksförbundet Svensk Trädgård har tagit initiativet till Äpplets dag som började firas förra året. Syftet är att uppmärksamma svenska äppelsorter och att öka kunskapen om odling och skötsel.

Bergianska trädgården har ett uppdrag att tjäna som klonarkiv för ett antal äppelsorter från Mälardalen. Programmet för Odlad Mångfald (POM) bestämmer vilka lokala sorter som ska bevaras, så kallade mandatsorter.  I trädgårdens klonarkiv finns 18 mandatsorter av äpplen och två mandatsorter av päron, utöver dessa finns ca 25 andra mer eller mindre lokala äppelsorter. Det finns flera andra arkiv i övriga Sverige. Meningen är att vi ska bevara de gamla sorter som odlats i landet så att inte nyare sorter helt slår ut de gamla.

Äppelsorter kan bara förmeras genom vegetativ förökning, ympning, därför är levande klonarkiv mycket värdefulla när man exempelvis vill göra nya ’Åkerö’ träd. Vid sådd av äppelkärnor uppstår alltid nya sorter.

Utsmyckningen i Frukt- och bärträdgården visar Bergianska trädgårdens mandatsorter samt äppelsorter som finns i trädgården. På ett järngaller visas dessutom olika arter av äpplen.

Del av utsmyckningen som är gjord av Kulturväxtgruppen, 25/9 2018.
Foto: Mia Olvång