2015-06-17
Foto: Gunvor Larsson
Utsikt över ängarna och våtmarken. Foto: Gunvor Larsson

Just nu blommar det vackert på ängarna kring våtmarken. Den gulblommiga höskallran dominerar den torrare delen tillsammans med prästkragar, ängssyra, smörblommor och rödkämpar. I de fuktigare partierna lyser det lila gökblomstret upp bland säv och tågväxter.

Gökblomster, Lychnis flos-cuculi, trivs i fuktiga ängar. Foto: Gunvor Larsson
Gökblomster, Lychnis flos-cuculi, trivs i fuktiga ängar. Foto: Gunvor Larsson
Höskallra, Rhinanthus serotinus, trivs bäst på ängar som slåttras eller betas. Foto: Gunvor Larsson
Höskallra, Rhinanthus serotinus, trivs bäst på ängar som slåttras eller betas. Foto: Gunvor Larsson

Vill du veta mer om Våtmarken? Ta en tur kring Våtmarken med din telefon och vår audioguide! Följ länken nedan för mer info om Våtmarken och audioguiden.