Blommande gräsmattor

Vårblommande gräsmattor

Vårblommande gräsmatta. Foto: Lena Gårder

I Bergianska trädgården finns flera gräsytor med ovanligt vacker vårblomning. En del är mer än 100 år gamla.

Vårblommande lökmattor förekommer på en hel del platser där gräsytor lämnats orörda under lång tid. En förutsättning för att få rikligt med blomning är att  gräsytorna inte klipps förrän blomning och frösättning är klara och att det inte tillsätts gödning.  Bergianska trädgården har mycket vacker vårblomning på gräsytorna på vägen mot Italienska terrassen, förbi Victoriahuset. Här kan du till exempel se rikligt med blåstjärna när blomningen tagit fart.

Det har också planterats ut småblommande lökväxter på platser i trädgården där det inte är någon vårblomning i dag, med förhoppning om att få ännu mer blomning som sprider sig med åren. I äppelallén vid huvudentrén planterades till exempel nya växter ut och redan efter drygt ett år har gräsytorna där fått blomning.

I Stockholmstrakten finns mycket vackra områden med lökmattor i en del av våra äldre parker till exempel i Humlegården, runt Sophiahemmet, vid Karolinska sjukhuset och i sydsluttningen vid Engelbrektskyrkan.

OBS! Eftersom lökväxternas blad är ömtåliga får man inte gå eller sitta på Bergianska trädgårdens gräsmattor.

Här nedan följer ett antal växter som självsprids i gräsmattorna i Bergianska trädgården.

Karta över Bergianska trädgården

Karta över Bergianska trädgården. Illustration: Veronica Lendel

Observera!

Eftersom vi är beroende av våra fröer för framtida sådder och p.g.a. restriktionerna i konventionen om biologisk mångfald, är det förbjudet att plocka fröer, skott, frukt och kottar i Bergianska trädgården.