Vy över Örtagården. Foto: Kaili Maide
Vy över Örtagården. Foto: Kaili Maide
 

 

Växterna i Örtagården har valts med en av Bergianska trädgårdens grundare Peter Jonas Bergius i åtanke. Som framstående läkare gav han ut en Materia Medica år 1778. Det var ett slags 1700-talets FASS som presenterade då kända läkeväxter med deras egenskaper och användning. På den tiden var växter främsta källan till botemedel. Växternas verksamma ämnen framställs idag på kemisk väg. Inom alternativmedicinen används dock fortfarande själva växten.

Bergius Materia Medica innehåller ca 600 beskrivningar av växter. Ett urval av dessa växter samt ytterligare några färgväxter ingår i vår Örtagård. Vi visar även gammaldags prydnandsväxter i rundeln i Örtagårdens mitt. 

 
Örtagården, prydnadsrabatten. Foto: Kaili Maide
Fingerborgsblomma (Digitalis purpurea), heliotrop (Heliotropium arborescence), smultron (Fragaria vesca), backtimjan (Thymus serpyllum).
 
 
Flikrabarber, Rheum palmatum. Foto:Kaili Maide
Rheum palmatum, flikrabarber – en växt som P. J. Bergius odlade flitigt.