Vy över Örtagården. Foto: Kaili Maide
Vy över Örtagården. Foto: Kaili Maide
 

Den magnifika Örtagården pausar under 2021, vi är i en omorganisation. Vi hoppas kunna rekonstruera områdent redan till 2022.

 

Text från våren 2020:

Växterna i Örtagården har valts med en av Bergianska trädgårdens grundare Peter Jonas Bergius i åtanke. Som framstående läkare gav han ut en Materia Medica år 1778. Det var en slags 1700-talets FASS som presenterade, då ca 600 kända, läkeväxter, deras egenskaper och användning. På den tiden var läkeväxter främsta källan till botemedel. Växternas verksamma ämnen framställs idag oftast på kemisk väg.

Ett urval av växterna i Bergius Materia Medica utgör grunden för Örtagården i Bergianska trädgården.

  • Kryddväxter, som tidigare även användes som läkeväxter, står i södra delen.
  • Läkeväxter är samlade i den norra delen.  OBS! Flera av dessa växter är mycket giftiga och kan ge hudutslag om man rör vid dem.
  • I mitten är en rund prydnadsplantering med bi- och/eller fjärilsväxter. Vid sidan av denna finns några exempel på doftande växter som odlats för deras välmående effekter.
 
Örtagården, prydnadsrabatten. Foto: Kaili Maide
Fingerborgsblomma (Digitalis purpurea), heliotrop (Heliotropium arborescence), smultron (Fragaria vesca), backtimjan (Thymus serpyllum).
 
 
Flikrabarber, Rheum palmatum. Foto:Kaili Maide
Rheum palmatum, flikrabarber – en växt som P. J. Bergius odlade flitigt.