Artilstor

 

Alvaret

Alvargräslök, Allium schoenoprasum var. alvarense

Mer info om alvargräslök på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Backtimjan, Thymus serphyllifolium

Mer info om backtimjan på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Bergskrabba. Foto: Gunvor Larsson

Bergskrabba     Globularia vulgaris

Mer info om bergskrabba på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Blodnäva     Geranium sanguineum

Mer info om blodnäva på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Getväppling     Anthyllis vulneraria

Mer info om getväppling på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Grusslok    Melica ciliata

Mer info om grusslok på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Grådraba    Draba incana

Mer info om grådraba på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Gulmåra. Foto: Gunvor Larsson

Gulmåra   Galium verum

Mer info om gulmåra på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Jordtistel    Cirsium acaule

Mer info om jordtistel på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Kattfot    Antennaria dioica

Mer info om kattfot på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Liten sandlilja     Anthericum ramosum

Mer info om liten sandlilja på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Luddkrissla    Inula britannica

Mer info om luddkrissla på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Stor sandlilja     Anthericum liliago

Mer info om stor sandlilja på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Svärdkrissla    Inula ensifolia

Mer info om svärdkrissla på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

 

Tulkört    Vincetoxicum hirundinaria

Mer info om tulkört på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

 

Till toppen av sidan

Stranden

Blåhallon, salmbär    Rubus caesius

Mer info om blåhallon på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Gulmåra. Foto: Gunvor Larsson

Gulmåra     Galium verum

Mer info om gulmåra på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Oxtunga. Foto: Gunvor Larsson

Oxtunga    Anchusa officinalis

Mer info om oxtunga på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Sparris    Asparagus officinalis

Mer info om sparris på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Spjutskråp    Petasites spurius

Mer info om spjutskråp på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Strandråg    Leymus arenarius

Mer info om strandråg på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Trift    Armeria maritima

Mer info om trift på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Vejde. Foto: Gunvor Larsson

Vejde    Isatis tinctoria

Mer info om vejde på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Vesros. Foto: Gunvor Larsson

Vresros    Rosa rugosa

Mer info om vresros på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

 

Till toppen av sidan

Torrängen

Brudbröd    Filipendula vulgaris

Mer info om brudbröd på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Solvända    Helianthemum nummularium

Mer info om solvända på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Ullranunkel    Ranunculus illyricus

Mer info om ullranunkel på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Våradonis    Adonis vernalis
Mer info om våradonis på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Krissla    Inula salicina

Krissla växer i de fuktigare delarna av torrängen.

Mer info om krissla på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Krypvide    Salix repens ssp. repens

Krypvide växer i de fuktigare delarna av torrängen.

Mer info om krypvide på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Till toppen av sidan

 

Växter nära bebyggelse, kulturmark, vägkanter samt införda

Ask    Fraxinus excelsior

Mer info om ask på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Blåeld    Echium vulgare

Mer info om blåeld på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Bosyska. Foto: Gunvor Larsson

Bosyska    Ballota nigra

Mer info om bosyska på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Stånds    Senecio jacobaea

Mer info om stånds på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Vallmo    Papaver spp.

Mer info om vallmo på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

 
 

Till toppen av sidan

 

Buskar och träd

Ask    Fraxinus excelsior

Mer info om ask på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Blåhallon, salmbär    Rubus caesius

Mer info om blåhallon på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

En    Juniperus communis

Mer info om en på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Gulkronill    Hippocrepis emerus

Mer info om gulkronill på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Krypvide    Salix repens ssp. repens

Mer info om krypvide på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Ljung    Calluna vulgaris

Mer info om ljung på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Murgröna    Hedera helix

Mer info om murgröna på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Slån    Prunus spinosa

Mer info om slån på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Tall    Pinus sylvestris

Mer info om tall på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Ölandstok    Dasiphora fruticosa

Mer info om ölandstok på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

 

 

Till toppen av sidan