Forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Bergianska trädgården
  4. Forskning
Ephedra minuta. Foto: Catarina Rydin

Ephedra minuta. Foto: Catarina Rydin.

Forskning vid Bergianska trädgården

Forskningen vid Bergianska trädgården bedrivs under ledning av föreståndaren med stöd av Bergianska stiftelsen vid Kungliga Vetenskapsakademien och Stockholms universitet. Forskningen sker sedan 2002 integrerat med verksamheten vid institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet.

Sedan november 2015 är Catarina Rydin föreståndare för Bergianska trädgården. Hennes forskning behandlar landväxters evolution över långa tidsrymder och baserar sig på studier av såväl nutida som utdöda växter. 

För närvarande pågår projekt på flera växtgrupper, t.ex. Gnetales, en liten och relativt okänd grupp av fröväxter vars diversitet var betydligt större under dinosauriernas tid. Forskning pågår också på braxengräs som är en slags lummerväxter, samt på blomväxter som kaffeväxter och gräs.

Forskningsnyheter