2016-05-27

Evolutionary studies of the Gnetales

Gnetales består av tre distinkta släkten, Ephedra, Gnetum och Welwitschia, som skiljer sig åt betydligt när det gäller morfologiska, ekologiska och molekylära egenskaper. Det har länge förts diskussioner kring likheten mellan Gnetales och blomväxter och den olösta fröväxtfylogenin har väckt intresse hos växtvetenskapsmän att ytterligare undersöka den evolutionära historian hos Gnetales. De projekt som presenteras här behandlar tvärvetenskapliga frågor kring proteomik, kloroplastgenom, släktskapsförhållanden, morfologi och taxonomi. Avhandlingens syfte är att sammanfatta de allmänna problem man stött på i tidigare studier samt att ge nya insikter och framtida perspektiv som bygger på resultaten från de genomförda och nu pågående projekt.

Chen Hou försvarar sin doktorsavhandling fredagen den 3 juni 2016 i Vivi Täckholmsalen. Handledare Catarina Rydin. Opponent är Richard M.K. Saunders från University of Hong Kong. Försvaret kommer att hållas på engelska.

Alla är välkomna!

Mer information, abstract och fulltext