Forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Bergianska trädgården
  4. Forskning

Forskning vid Bergianska trädgården

 
Bild av Professor Bergianus Birgitta Bremer
 

Forskningen vid Bergianska trädgården bedrivs under ledning av Professor Bergianus inom ramen för Bergianska stiftelsen och sker integrerat med verksamhet vid Stockholms universitets Institution för ekologi, miljö och botanik.

Forskningen är inriktad på frågor om biologisk mångfald och evolution. Med kaffefamiljen (Rubiaceae) som studieobjekt försöker man reda ut och förklara denna mångfald. De senare åren har fokus varit på Madagaskar med omgivande geografiska områden. Orsaken till detta fokus är att Madagaskar är ett så kallad ”hotspot”, ett artrikt område på jorden där de flesta arterna är helt unika och endast finns i området, så kallade endemer. Forskningen går ut på att försöka förstå orsakerna till denna mångfald och förklara när och varifrån ursprungsarterna har kommit.

Nyligen publicerade artiklar

Aktuella forskningsprojekt

Uncaria sp.

Rubiaceae - Biologisk mångfald inom kaffefamiljen

RUBIACEAE (kaffefamiljen) är den fjärde största växtfamiljen med över 10 000 arter eller 5 gånger så många blomväxter som totalt finns i Sverige. Den finns representerad över hela världen men framför allt i tropikerna. Den biologiska diversiteten är enorm med allt från alpina kuddväxter till regnskogsträd. I tropikerna är saftiga frukter från Rubiaceae ofta den viktigaste födokällan för fruktätande fåglar.

Samlingar herbariet tumnagel

Bergiusherbariet - historiska herbariesamlingar

Bergiusherbariet är en viktig källa till kunskap om växter. Herbariet är en rik samling från 1700-talet efter Bergianska trädgårdens grundare P.J. Bergius, med ark från många kända botanister och växtinsamlare såsom Carl von Linné och hans lärjungar, direktören för Ostindiska kompaniet Michael Grubb, Olof Swartz, m.fl. Bergiusherbariet är under digitalisering och här på webbplatsen kan du titta på exempelvis ark som tillhört Linné.

Kontaktinformation forskning

Postadress:
Bergianska stiftelsen
Stockholms universitet
Bergianska trädgården
10691 Stockholm

Telefon:
08 - 545 91 700

E-post:
prefekt@bergianska.se