Forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Bergianska trädgården
  4. Forskning
Ephedra minuta. Foto: Catarina Rydin

Ephedra minuta. Foto: Catarina Rydin.

Forskning vid Bergianska trädgården

Forskningen vid Bergianska trädgården bedrivs under ledning av föreståndaren med stöd av Bergianska stiftelsen vid Kungliga Vetenskapsakademien och Stockholms universitet. Forskningen sker sedan 2002 integrerat med verksamheten vid institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet.

Sedan november 2015 är Catarina Rydin föreståndare för Bergianska trädgården. Hennes forskning behandlar landväxters evolution över långa tidsrymder och baserar sig på studier av såväl nutida som utdöda växter. 

För närvarande pågår projekt på flera växtgrupper, t.ex. Gnetales, en liten och relativt okänd grupp av fröväxters vars diversitet var betydligt större under dinosauriernas tid. Forskning pågår också på braxengräs som är en slags lummerväxter, samt på blomväxter som kaffeväxter och gräs.

Läs mer om Catarina Rydin och hennes forskning här.

Forskningsprojekt

Uncaria sp.

Forskning om biologisk mångfald inom kaffefamiljen Rubiaceae

Forskningsgruppen har under åren 2002-2014 undersökt orsakerna till mångfalden av Rubiaceae på Madagaskar och kommit fram till när och varifrån ursprungsarterna har kommit.

Samlingar herbariet tumnagel

Bergiusherbariet - historiska herbariesamlingar

Bergiusherbariet är en viktig källa till kunskap om växter. Herbariet är en rik samling från 1700-talet efter Bergianska trädgårdens grundare P.J. Bergius, med ark från många kända botanister och växtinsamlare såsom Carl von Linné och hans lärjungar, direktören för Ostindiska kompaniet Michael Grubb, Olof Swartz, m.fl. Bergiusherbariet är under digitalisering och här på webbplatsen kan du titta på exempelvis ark som tillhört Linné.