Forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Bergianska trädgården
  4. Forskning
Bremeria pervillei. Foto: Kent kainulainen

Bremeria pervillei. Foto: Kent Kainulainen.

Forskning vid Bergianska trädgården

Forskningen vid Bergianska trädgården bedrivs under ledning av Professor Bergianus för Bergianska stiftelsen vid Kungliga Vetenskapsakademien. Forskningen under professor Birgitta Bremers tid, 2002-2014, har skett integrerat med verksamheten vid Stockholms universitets Institution för ekologi, miljö och botanik. Birgitta Bremer har nu gått i pension och en ny Professor Bergianus kommer att tillsättas under 2015.

Bergianska stiftelsen och trädgården har allt sedan 1791 stått under ledning av en Professor Bergianus. Bergianska trädgårdens grundare, Peter Jonas Bergius, skrev i sitt testamente att "öfver hela inrättningen bör en lärd och skickelig man, i qualité af Professor, sättas" för att garantera fortsatt god omvårdnad av hans och brodern Bengt Bergius egendom Bergielund. Detta är bakgrunden till att Bergianska stiftelsen och trädgården fortfarande leds av en Professor Bergianus.

Birgitta Bremers forskning har varit inriktad på frågor om biologisk mångfald och evolution. Med den artrika kaffefamiljen (Rubiaceae) som studieobjekt har man försökt reda ut och förklara denna mångfald.

Forskningsprojekt

Uncaria sp.

Forskning om biologisk mångfald inom kaffefamiljen Rubiaceae

Forskningsgruppen har under åren 2002-2014 undersökt orsakerna till mångfalden av Rubiaceae på Madagaskar och kommit fram till när och varifrån ursprungsarterna har kommit.

Samlingar herbariet tumnagel

Bergiusherbariet - historiska herbariesamlingar

Bergiusherbariet är en viktig källa till kunskap om växter. Herbariet är en rik samling från 1700-talet efter Bergianska trädgårdens grundare P.J. Bergius, med ark från många kända botanister och växtinsamlare såsom Carl von Linné och hans lärjungar, direktören för Ostindiska kompaniet Michael Grubb, Olof Swartz, m.fl. Bergiusherbariet är under digitalisering och här på webbplatsen kan du titta på exempelvis ark som tillhört Linné.