Publication: Lustgården
Year: 2010
Pages: 5-8

Abstract: (in Swedish)

 Släktet Rosa är typsläktet för familjen Rosaceae. Det är en stor och komplex familj som delats upp i flera underfamiljer. Dessa i sin tur består av flera grupper. Släktet Rosa tillhör en sådan grupp. Släktet känns igen på sin nyponfrukt. Alla rosor, utom en, har parbladiga blad och väl utvecklade stipler. Undantaget är Rosa persica som därför av flera författare räknas till ett eget släkte, Hulthemia.