Publication: Valda avhandlingar av Carl von Linné
Volume: 78
Postscript and notes: Karin Martinsson

Abstract: