Titel: Hybridväxter (Plantae hybridae)
Publication: Valda avhandlingar av Carl von Linné
Volume: 74
Postscript and notes: Karin Martinsson

Abstract: