Publication: Valda avhandlingar av Carl von Linné
Volume: 70
Postscript and notes: Karin Martinsson

Abstract: