Publication: Valda avhandlingar av Carl von Linné
Volume: 72
Postscript and notes:  Karin Martinsson and Ingvar Svanberg

Abstract: