Huvudbild ikonoteket
 

Veit Wittrock, som var Professor Bergianus år 1879-1914, var en entusiastisk och idog samlare av porträtt av kända botanister. Själv hade han följande förklaring till sitt intresse:

"Det syntes mig som om personligheten hos de botaniska författare, vilkas verk jag hade framför mig, tedde sig betydligt klarare, då jag varit i tillfälle att genom dessa porträttstudier göra mig förtrogen med författarnes utseende."

Porträttsamlingen hängde på väggarna i Wittrocks arbetsrum för att han, som han sa "ständigt skulle kunna njuta av deras sällskap".

Ikonoteket, som porträttsamlingen kallas, växte genom posititva svar på Wittrocks "tiggarbrev" som skickades ut till botanister runt om i Europa. Porträtt av de botanister som redan var avlidna samlade han in från en mängd olika källor. Ikonoteket är en brokig samling med avbildningar i form av trästick, kopparstick, fotografier och minnesmedaljer.

 
Bild ikonoteket
Delar av porträttsamlingen, uppsatt i Wittrocks arbetsrum i Professorsvillan, Bergianska trädgården.
 

I porträttsamlingen finns såväl svenska som internationellt erkända botanister avbildade. Den absoluta merparten föreställer män vilket är föga förvånande med tanke på dåtidens möjligheter för kvinnor att studera, men även ett par kvinnor finna bland porträtten. Bland samlingens porträtt finns förstås Olof Rudbeck den äldre, Carl von Linné och bröderna Bergius, men även ett stort urval av tidiga vetenskapsmän som Aristoteles och Theoprastos Eresios som båda var födda kring 300 f. Kr.

 

Karikatyrer och medaljer

Förutom porträttsamlingen ingår i Ikonoteket även ett antal karikatyrer över botanister, ett stort antal tidningsurklipp, brevkorrespondens och liknande från botanister runt om i världen. Dessutom finns ett antal jubileumsmedaljer bevarade i samlingen. Präglade i företrädelsevis brons eller silver finns medaljer som minne över botanister som Linné och hans lärljungar Thunberg och Solander, en föreställande Wittrock själv och en medalj som präglats som ett erkännande till glasgrossist Edvard Andersson, som 1930-talet donerade en stor summa pengar till trädgården för uppförandet av ett medelhavsväxthus.

År 1899 överlämnade Veit Wittrock Ikonteket till Bergianska Stiftelsen. Då bestod samlingen av ca 700 bilder samt information om botanisterna som var porträtterade. Allt eftersom åren gick växte sig samlingen allt större, dels till följd av inköp, dels tack vare de många gåvor som donerades till samlingen. 1905 gav Wittrock ut den andra illustrerade katalogen över samlingens innehåll i publikationsserien Acta Horti Bergiani, vid det laget fanns 4083 porträtt registrerade i katalogen. Då Veit Wittrock gick bort 1914 fanns så många som 5658 bilder i Ikonoteket.

Femton år före sin bortgång skrev Wittrock över samlingen på Bergianska stiftelsen genom ett gåvobrev. Hela samlingen förvaltas därför idag av stiftelsen.