Under många år har vår vänförening gett stöd till trädgårdens mångåriga projekt att föryngra och förnya trädbeståndet i parken. Träd som har ett stort värde men som är på väg att dö eller som står på fel plats föryngras genom sticklingar eller frön. Jobbet är ibland tidskrävande eftersom det kan ta tid innan en ny frisk planta är redo att planteras ut. Vi har exempelvis föryngrat och planterat ut nya exemplar av hybridkatalpa, turkestansk purpurapel, manchurisk päron och vårkörsbär.

Många nya träd i trädgården dras upp från frö som vi beställer från andra botaniska trädgårdar i världen. Ofta är det frön som är samlade i naturen i trädens ursprungliga länder. Det kan ta tio år innan en sådan planta är färdig att planteras ut.

En ny korkek har planterats i växthuset

Ibland köper vi in färdiga träd från plantskolor. För medel från vänföreningen har vi bland annat planterat prydnadskörsbär, kinesisk sekvoja och solfjäderstall. Förra året gjorde vänföreningen det möjligt för trädgården att köpa en ny korkek. Det var ett fullt uppvuxet träd specialbeställt från Italien. Ett ton träd planterades lyckosamt i Ekskogen i Edvard Andersons Medelhavshall. Vi köpte också en flikbladig lönn till Systematiska avdelningen. Under 2018 kommer magnolior köpas in och planteras för vänföreningens bidrag.

Den nya korkeken anländer till Bergianska trädgården och planteras i Edvard Andersons växthus. Foto: Astrid Fyhr
Den nya korkeken anländer till Bergianska trädgården och planteras i Edvard Andersons växthus. Foto: Astrid Fyhr
 

Tulpanblomningen i löktrappan är tjusig på våren

Löktrappan. Foto: Mia Olvång
Löktrappan. Foto: Mia Olvång

Varje år får trädgården bidrag för att fylla löktrappan med tulpaner och även andra lökväxter för att förstärka vårblomningen.

Vänföreningen har varit med och bekostat våra fina och funktionella skyltskåp med information till våra besökare. De är placerade vid de norra och södra entréerna.

Även mindre gåvor har stor betydelse. Vännerna har köpt in två lastcyklar till trädgården som används dagligen av trädgårdsmästarna under odlingssäsongen. Vi har fått stora krukor, museistolar och högtalarvästar och mer därtill.

Vännerna har också bidragit till reparationskostnader när läget varit akut såsom nytt golv i Edvard Andersons växthus och lagning av bron vid Japanska dammen.

Vänföreningsmedlemmarna hjälper till som volontärer

Som medlem i vänföreningen kan man stödja trädgården genom att vara volontär. Det innebär att man är värd i Victoriahuset eller Edvard Andersons växthus på helger eller när besökstrycket är stort vid evenemang som höstfest, ljusfest och utställningar. 

Tack alla vänner för ert stöd genom åren!

Prydnadskörsbär i slänten mot Japanska dammen. Foto: Gunvor Larsson
Prydnadskörsbär i slänten mot Japanska dammen. Foto: Gunvor Larsson