Kejsarolvon växer vilt i centrala Kinas bergsområden. Foto: Mia Olvång
Kejsarolvon växer vilt i centrala Kinas bergsområden. Foto: Mia Olvång

2015-03-12

Några buskar odlar vi för att de blommar mycket tidigt som trollhassel (Hamamelis spp.), kejsarolvon (Viburnum farreri) och vinterjasmin (Jasminum nudiflorum). Kinesisk trollhassel växer på ön i Japanska dammen. Vid Victoriadammen, intill talldungen hittar du kejsarolvon.

Den amerikanska trollhasseln (Hamamelis virginiana) och vinterjasminen blommar ofta redan i november och december medan de andra sätter igång så fort plusgraderna och solen tar fart under februari–mars.

Kinesisk trollhassel växer vilt i skogar i centrala Kina. Foto: Gunvor Larsson
Kinesisk trollhassel växer vilt i skogar i centrala Kina. Foto: Gunvor Larsson

Blomningstid är nästan alltid kopplad till växtens pollinatörer och i sina ursprungsländer är dessa växter väl anpassade efter de pollinatörer och de klimatförhållanden som råder där. När de flyttas och hamnar i vårt klimat blir inte anpassningen lika optimal, utan små förändringar i temperatur och ljus kan göra att blomningen sätts igång, ibland lite för tidigt. Vi som längtar efter varje litet vårtecken vi kan hitta gläds åt den tidiga blomningen. Tyvärr händer det också att blommorna fryser och vissnar.

Våra vilda vårblommande buskar låter sig inte luras av några varma dagar utan är anpassade till vårt klimat. De styrs ofta av dagslängden och blommar inte förrän våren verkligen kommit och insekterna vaknat till liv.

Tidigast av våra inhemska buskar är tibast (Daphne mezereum). Den brukar besökas av de första citronfjärilarna. Redan de sista dagarna i februari har man i år kunnat se de första blommorna på trädgårdens tibast. Den står utmed Brunnsviken nedanför Italienska terrassen.

Tibast vid Brunnsviken. Foto: Gunvor Larsson
Tibast vid Brunnsviken. Foto: Gunvor Larsson

 

Denna vinterjasmin brukar växa på vår institutionsbyggnad. Den grävdes upp i höstas i samband med grävarbeten utanför huset, men den kommer att planteras tillbaka i år. Foto: Lena Gårder
Denna vinterjasmin brukar växa på vår institutionsbyggnad. Den grävdes upp i höstas i samband med grävarbeten utanför huset, men den kommer att planteras tillbaka i år. Foto: Lena Gårder