4 juli 2017

Foto: Roland Carlsson
Foto: Roland Carlsson

Lasse föddes i Leksand 1931. Han var tidigt naturintresserad och var otroligt observant. Efter studier i geologi i Göteborg fann han sin hemmahamn i botaniken. Professor Folke Fagerlind på Botaniska institutionen i Stockholm blev hans mentor och inspiration. De gjorde flera resor tillsammans bland annat till Sydafrika där Lasse gjorde en studie på Welwitschia. Han arbetade också som lektor innan han blev rekryterad till Bergianska trädgården 1971 av dåvarande Professor Bergianus, Måns Ryberg. Vid sidan av jobbet som trädgårdsintendent forskade Lasse. Han disputerade 1973 på släktet Cleome, men senare ägnade han mycket tid åt svampar, framförallt buksvampar och sporsäcksvampar (tryfflar) med underjordiska fruktkroppar. Han hade en enastående känsla för deras livsmiljöer och hittade flera arter som tidigare inte varit observerade i Sverige.

Lasse var också en mycket kunnig botanist både vad gäller vår inhemska flora och den odlade. Han höll kurser och gjorde naturinventeringar bland annat för Länsstyrelsen. Under många år var också han med i Föreningen för Dendrologi och Parkvård där han bidrog med en enorm kunskap om träd och dess livsbetingelser.

Lasse var även privat trädgårdsintresserad och hade en fantastisk trädgård på Färingsö som han byggde upp under sina senare år i livet. Han var också engagerad i Färingsö Hembygdsförening.

Lasse har varit Bergianska trädgården trogen genom livet. Hans huvudansvar var de systematiska kvarteren och han hade genom åren många, mycket uppskattade, visningar. Han ansvarade också för trädgårdens herbarier och pressade ett otal trädgårdsväxter för framtiden. Sedan pensioneringen har han kommit hit och fortsatt sin forskning, nyfiken och ständigt på jakt efter nytt att upptäcka. Han var en stor inspirationskälla för oss. Vi har alla fått del av hans engagemang, enorma kunskap och roliga anekdoter. Han brukade säga att han bidrog till vår kompetensutveckling med sina dagliga små lektioner av smått och gott.

Vi saknar honom så mycket!

Foto: Astrid Fyhr
Foto: Astrid Fyhr
 
Foto: Roland Carlsson
Foto: Roland Carlsson