2014-12-19

Socker

Sockerpalm, sockerrör, sockerbeta... Foto: AnnSofie Börjesson
Sockerrör, sockerpalm, sockerbeta...
Foto: AnnSofie Börjesson

Socker är en produkt som framställs ur flera olika växter:

Sockerbeta, Beta vulgaris Sockerbeta-Gruppen

Sockerbetan, liksom rödbeta och mangold, härstammar från strandbetan, B. vulgaris ssp. maritima, som är en ganska vanlig strandväxt i Europa och västra Asien. Den tillhör familjen Amarantväxter, Amaranthaceae. Betor är tvååriga. Första året lagras näring upp i rötterna och andra året efter sådd blommar de. Sockerbetorna skördas på hösten första året. De konformade vita rötterna innehåller 15-20 % socker. Den första sockerbetsbaserade sockerfabriken anlades 1799 i Schlesien (sydvästra Polen), men det var i Frankrike som sockerbetsindustrin utvecklades. Napoleon ville visa engelsmännen att deras handelsblockad av sockerrör inte drabbade Frankrike som istället kunde producera eget socker.

Sockerlönn, Acer saccharum

Lönnsirap är saven från den nordamerikanska sockerlönnen som tillhör familjen kinesträdsväxter, Sapindaceae. Lönnsirap innehåller tre till fyra procent socker.

Sockerpalm, Arenga pinnata

Palmsocker får man oftast från sockerpalmen som tillhör familjen palmer, Arecaceae. Det är en relativt låg palm från Indien. Palmsockret utvinns genom att toppskottet eller blomställningen skärs av och saften, som innehåller runt 15% socker, samlas upp och får indunsta. Palmsockret förbrukas oftast på produktionsorten och exporteras i liten omfattning. I tropikerna finns flera andra palmarter som på liknande sätt ger palmsocker.

Sockerrör, Saccharum officinarum

Sockerrör är ett tropiskt, flerårigt, fyra till fem meter högt gräs (Poaceae). Några vilda förekomster är inte kända men man tror att det härstammar från Nya Guinea. Stråna är fyllda av märg, vars sockerrika saft pressas ut och får indunsta. Kuba är världens största sockerrörsproducent, men sockerrör odlas i de flesta tropiska länder. Den huvudsakliga källan till socker i världen idag är sockerrör. Det är bara i norra Europa som vi får vårt socker från betor.