2017-09-12

Den 29 augusti invigdes det nya Öland & Gotland i Bergianska trädgården. Det stora projektet med att skapa en Gotländsk och Öländsk miljö i Bergianska trädgården startade för många år sedan då vi fick en donation. Även om summan inte täckte hela projektet så var det välbehövligt startkapital, ett startskott som gjorde det hela möjligt. 

Invigning av nya Öland & Gotland i Bergianska trädgården. Från vänster botanist Gunvor Larsson, föreståndare Catarina Rydin, trädgårdsmästare Sofie Norgren. Foto: Paul Ehrlich
Invigning av nya Öland & Gotland i Bergianska trädgården. Från vänster botanist Gunvor Larsson, föreståndare Catarina Rydin och trädgårdsmästare Sofie Norgren. Foto: Paul Ehrlich

Gynnsamt söderläge

Det har länge funnits en Öländsk och Gotländsk avdelning i Bergianska trädgården. Den är placerad i trädgårdens norra del längs Brunnsvikens strand. På en karta från så tidigt som 1924 finns platsen utmarkerad som Ölandsland och i våra växtdatabaser ser vi att en av våra ölandstokar planterades i området 1949. Den begränsade ytan och norrläget med för lite sol gjorde att växterna inte kom till sin rätt. Det nya området är istället placerat utmed Brunnsvikens södra soliga strand, vilket gynnar växterna. Nytt är också miljöerna som efterliknar de riktiga. 

Ett alvar, torräng och sandstrand breder ut sig

Sextio ton gotländsk kalksten och många tunga lyft senare har vi byggt upp ett alvar, en torräng och en sandstrand som visar de typiska växterna som finns på Öland och Gotland. Här på hemsidan kan du läsa mer om de olika naturtyperna som vi anlagt och om växtligheten där.  Under utveckling är även en bebyggd kulturmark med typiska växter som finns på öarna. Projektet har drivits av trädgårdsmästare Sofie Norgren och botanist Gunvor Larsson.

Välkommen till nya området Öland & Gotland
Utsikt över alvaret i Bergianska trädgården.
Stranden på Öland & Gotland i Bergianska trädgården
Stranden på området Öland & Gotland i Bergianska trädgården.

Ölands och Gotlands speciella natur beror mycket på kalkrikedomen, det varma och torra klimatet och hur våra förfäder brukat markerna under mycket lång tid. Många växter är helt unika för öarna. Andra finns ingen annanstans i Sverige, men i andra delar av världen. 

Nu ser vi fram emot att följa områdets utveckling, hur växtmaterialet kommer att trivas, hur mycket ogräs som kommer etablera sig, om det torra läget gynnar det vi vill ska växa och vilka arter vi lyckas odla – om det kommer vara lättare här än i det gamla Ölands & Gotlands-området. 

Slutligen, Bergianska trädgården vill tacka alla inblandade som gjort detta projekt möjligt. Nu vill vi varmt välkomna alla att uppleva Öland & Gotland i Bergianska trädgården.