2019-05-28

Ruben Blokzijl tillsammans med Ephedra aphylla. Foto: Niklas Wikström
Ruben Blokzijl tillsammans med Ephedra aphylla. Foto: Niklas Wikström
 

Ruben Blokzijl har just kommit hem från sina fältstudier i Jordanien där han samlat olika arter av släktet Ephedra. Han är relativt nybliven doktorand hos professor Catarina Rydin, som också är föreståndare vid Bergianska trädgården.

Tidigare studier av Ephedra har oftast gjorts över stora geografiska områden, men i sitt doktorandprojekt kommer Ruben att göra en noggrannare kartläggning av Ephedra i ett mer specifikt område och fokusera på arterna omkring Medelhavet. Att han valde just Jordanien för sin fältresa beror på att det finns många arter av Ephedra i Jordaniens bergstrakter och ökenområden. Dessutom krävs det tillstånd för att få samla växter utomlands, och då passade det bra att Ruben tidigare haft kontakt med professor Dawud Al-Eisawi från Jordaniens Universitet i Amman.

Delar av växterna samlas in, pressas och hamnar till slut i herbariet vid Naturhistoriska riksmuseet här i Stockholm. Förutom ”hela” växter samlade Ruben också in ett större antal prover med mindre växtdelar. Detta för att senare kunna göra DNA-analyser.

Väl hemma från resan hade Ruben och hans biträdande handledare, Niklas Wikström, med sig 31 pressade växter. Det låter kanske inte så mycket, men det finns idag endast ett 60-tal arter av Ephedra i hela världen. För 120 miljoner år sedan däremot, var artrikedomen förmodligen betydligt större. Många verkar ha försvunnit redan något 10-tal miljoner år senare, alltså långt innan det stora meteoritnedslaget för 66 miljoner år sedan.

Foto: Ruben Blokzijl
Hos Ephedra är de hanliga och honliga reproduktionsorganen omgivna av stödblad och sitter åtskilda i kotteliknande bildningar. Vanligtvis sitter han- och honkottar på skilda individer (tvåbyggare), men det finns några få arter där de sitter på samma planta (sambyggare). Hos vissa arter blir honkottarna köttiga och röda, gula eller vita när fröna är mogna. På bilden ses hankottar av Ephedra alata till vänster och Ephedra aphylla till höger. Foto: Ruben Blokzijl
 
Ephedra aphylla. Foto: Ruben Blokzijl

 

Ruben Blokzijl är doktorand vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP), Stockholms universitet och ingår i professor Catarina Rydins forskargrupp.

Läs mer om professor Catarina Rydins forskning om Gnetales där släktena Ephedra, Welwitschia och Gnetum ingår.