Halskråsdahlia och honungsfacelia.
Halskråsdahlia och honungsfacelia. Foto: Mia Olvång

04-08-2021

För att få frukter och bär behöver de flesta växter aktivt pollineras av insekter. Växten lockar till sig pollinatörerna genom att bjuda dom på nektar eller pollen. Nektar är en energirik sockerlösning och pollen innehåller proteiner.

Att växten pollineras innebär att insekten besöker blomman och förflyttar pollen från en blomma till en annan. Pollenkorn från den ena blomman hamnar i bästa fall på en annan blommas märke. Det sker en befruktning och en frukt med frön kan utvecklas.

Äpplen, svarta vinbär, krusbär, jordgubbar och hallon, är alla beroende av pollinatörer för att bilda frukt. Det är framförallt humlor och bin som pollinerar dessa.

Vill man få rikliga skördar kan man plantera nektar-rika blommor kring sina frukt- och bärväxter som då hjälper till att locka fler pollinatörer till trädgården.

Den livsviktiga pollineringen

tulpan i genomskärning
Tulpan. Foto: Lars Gunnar Reinhammar

Alla blomväxter har ståndare (med de hanliga delarna) och pistiller (med de honliga delarna). Vissa växter har sina ståndare och pistiller åtskilda i olika blommor.

Frön och frukt bildas efter befruktning. När pollenkorn hamnat på pistillens märke börjar en pollenslang växa ut. Den tränger ner i pistillen och spermier befruktar äggen, som finns i fröämnen inne i fruktämnet, och nya frön och frukter kan bildas.

 

Frukt- och bärträdgården finns här för studenter, skolklasser och intresserad allmänhet. Plocka inte av frukt och bär! Klättra inte i träden! Vi odlar dem för alla att studera och beundra.