24 mars 2022

Det är Region Stockholm/SL som ansvarar för projektet.

Observera att det är begränsade parkeringsmöjligheter i området under tiden vi bygget. Välj gärna att ställa bilen på annan plats om möjligt, exempelvis infartsparkeringen under E18 eller Bergiusvägen. Det är begränsad framkomlighet för stora transporter – max 10 meter och ingen släpvagn tillåts. 

Läs mer på Region Stockholms webbplats:

Järnvägskorsning med bommarna nere
Järnvägskorsningen med bommarna nere. Foto: Karin Martinsson