Ordet epifyt kommer av grekiska epi (på) och phyton (växt) och betecknar växter som växer på andra växter. Epifyter är vanliga i frostfria områden med fuktigt klimat exempelvis i bergsregnskog och tropisk låglandsregnskog.
Ordet epifyt kommer av grekiska epi (på) och phyton (växt) och betecknar växter som växer på andra växter. Epifyter är vanliga i frostfria områden med fuktigt klimat exempelvis i bergsregnskog och tropisk låglandsregnskog.

2015-01-22

Filt med färdiga fickor för plantering

Epifytväggen byggdes samtidigt som Edvard Andersons växthus 1995 och var en av de första i sitt slag i Sverige. Den gamla väggen bestod av en rostfri stålram med fastskruvade plywoodskivor där man fäst plattor av pressad kokosfiber klädd med ett inplastat metallnät. Växterna trivdes bra på väggen men materialet bröts snabbt ner och behövde regelbundet bytas ut.

– Nu har vi tagit chansen att göra om epifytväggen från grunden med nytt material och bevattningssystem, berättar trädgårdsmästare Sari Södergren.

Till den nya väggen har den gamla stålramen behållits men det övriga materialet är helt nytt. På en så kallad sandwichskiva har man häftat ett filtmaterial med färdiga fickor för plantering och ett specialdesignat bevattningssystem håller väggen fuktig. För de större växterna har man skapat planteringshyllor i väggen.

 

Sari Södergren under arbetet med epifytväggen.
Sari Södergren under arbetet med epifytväggen.

Växter från molnregnskogsområden i Anderna, Australien och Nya Zeeland

Epifytväggen kommer som tidigare att karakteriseras av mycket gröna blad i olika former med enstaka färginslag av blommor. Växterna kommer ifrån molnregnskogsområden i Anderna, Australien och Nya Zeeland. Det kommer att dröja ett par år innan växterna har vuxit sig stora och täcker hela väggen. Växtmaterialet kommer till viss del kännas igen från den tidigare väggen, men en spännande jakt på nytt växtmaterial har inletts och vi kommer att få se några nykomlingar på väggen.

Trädgårdsmästare Sari Södergren som varit ansvarig för molnskogsrummet sedan 2004 har tillsammans med botanist Karin Martinsson och tekniker Paul Mölhenberg planerat och utformat det som ska komma att bli den nya epifytväggen.

Vi fortsätter att uppdatera framstegen på hemsidan med bilder och text. Vid årsskiftet öppnar Edvard Andersons växthus igen och då kan du se resultatet av arbetet.

 

Epifytväggen har nu frigjorts från byggställningen så att man verkligen kan se resultatet. Här kommer ormbunkar, ananasväxter och kaktusar trivas. Många av växterna är ännu små men kommer så småningom växa till sig och väggen kommer att täckas av grönska. Välkomna in den 24 januari. Foto: Sari Södergren
Epifytväggen har nu frigjorts från byggställningen så att man verkligen kan se resultatet. Här kommer ormbunkar, ananasväxter och kaktusar trivas. Många av växterna är ännu små men kommer så småningom växa till sig och väggen kommer att täckas av grönska. Välkomna in den 24 januari. Foto: Sari Södergren
Den gamla epifytväggen och nya fickor för epifyter. Foton: Åsa Krüger och Sari Södergren
Den gamla epifytväggen och nya fickor för epifyter. Foton: Åsa Krüger och Sari Södergren

 

Foto: Sari Södergren
Så här såg det ut i början av renoveringen. Foto: Sari Södergren