Korgblommiga växter, familjen Asteraceae, är en mycket stor växtfamilj med fler än 25 000 arter. De flesta är örter men det finns också buskar, träd och klätterväxter.

Namnet korgblommiga kommer av att de har blommorna samlade i huvudlika samlingar som omges av ört- eller pappersartade fjäll (holkfjäll). Det som vi ser som en blomma, t.ex. hos ringblomma, fibbla eller tistel, är alltså egentligen en blomställning som kallas korg.
Det kan finnas två typer av blommor hos korgblommiga växter, rörlika och tunglika. Vissa har bara rörlika blommor (t.ex. tistlar och klintar), medan andra bara har tunglika blommor (t.ex. fibblor och maskrosor). Många har dock båda blomtyperna (t.ex. ringblomma och prästkrage) där rörlika blommor sitter i mitten (diskblommor) och tunglika i kanten (strålblommor).

Tre olika blomställningar, en med rörlika blommor, en med tunglika strålblommor och en med båda.
Till vänster: blomställningen har endast rörlika blommor. Mitten: blomställningen har endast tunglika blommor. Till höger: Blomställning med både rörlika blommor (i mitten av blomställningen) och tunglika strålblommor runtomkring.

Korgblommiga växter kan ge fin höstfägring i trädgården och här ger vi några tips på ett- och fleråriga arter från den Systematiska avdelningen. Alla exemplen har båda disk- och strålblommor.

Ringblomma, gulornage blomställning i närbild mot svart bakgrund.
Ringblomma, Calendula officinalis, har troligen sitt ursprung i Medelhavsområdet. Arten är egentligen en perenn men odlas ofta som annuell och kan blomma under hela året. Den odlas mycket och det finns många sorter. Ett antal sorter kan du se i Vårväxtfacken nära Italienska terrassen.
 
Skålört, gul blomställning i närbild.
Skålört, Silphium perforatum, kommer från östra Nordamerika och kan bli upp till tre meter hög. [Namngiven av Linné 1759.]
Rosenskära, rosa blomställning i närbild
Rosenskära, Cosmos bipinnatus, är en ettårig växt som blommar sensommar till höst. Arten har sitt ursprung i södra USA och Mexiko. Rosenskära är mycket omtyckt av bin och fjärilar.
 
Höstrudbeckia med gul blommställning i närbild.
Höstrudbeckia, Rudbeckia laciniata, är från Nordamerika och kan bli lika hög som skålört. Linné gav släktet namnet Rudbeckia för att hedra Olof Rudbeck d.y.
 
Zinnia, gul blomställning
Guldzinnia, Zinnia haageana, är en annuell som kommer från Mexiko, där den växer på klippor och fuktängar på ca 1500–2000 meters höjd. Guldzinnia blommar från juli till september eller oktober.
 
Aster, lila blomställning med gul mitt
Brittsommaraster, Aster amellus, är en perenn som kommer från europeiska bergsområden från Pyrenéerna till Karpaterna, men förekommer också i Asien ända bort till Indien. Här visas en odlad sort av brittsommaraster som heter 'Hermann Löns'.
Foton: Lars Gunnar Reinhammar
 

Om du vill se fler höstfina korgblommiga växter, besök Dahlialandet bredvid Victoriahuset. Där visar vi sammanlagt 16 arter och sorter av dahlior.
Färggrann dahliablomning intill Victoriahuset