2021-12-23

Traditionen att ta in en gran till jul kommer från Tyskland och blev vanligt i Sverige först i slutet av 1800-talet.

Vår vanliga julgran är granen i skogen, även kallad rödgran, Picea abies. Det är den dominerande granarten i Norra Europas och Asiens barrträdsbälte. Granen har ganska korta spetsiga barr som sitter runt grenarna, varje barr sitter på grenen i 5-10 år, sedan fälls det och nya barr ersätter. Kottar får granen först när den är kring 30 år. Julgranar odlas i 8-10 år innan försäljning. I princip kan du få fram åldern på en gran genom att räkna grenvåningarna. Under normala förhållanden bildar granen en krans grenar per år.

Picea abies, gran. Foto: Gunvor Larsson
Gran, Picea abies
Kungsgran, Abies nordmanniana. Foto: Gunvor Larsson
Kungsgran, Abies nordmanniana.
Närbild på två grenar med barr av släktet Picea resp. Abies.
Ädelgranarnas barr, släktet Abies (till vänster) ha en rund ljusgrön sugkoppsliknande bas mot grenen medan vanliga granarnas barr, släktet Picea (till höger) saknar detta.

Till jul säljs även andra granarter t ex kungsgran eller nordmansgran som den också heter, Abies nordmanniana. Det är en s.k. ädelgran med mörkgröna platta barr som är vita på undersidan. Kungsgranar har fördelen att de växer väldigt symmetriskt och inte barrar inomhus. Naturligt växer de i västra Kaukasus och norra Turkiets bergsområden. Andra arter som kan förekomma vid julgransförsäljning är serbisk gran, Picea omorika, och blågran, Picea pungens Glauca-Gruppen.

Blågran, Picea pungens Glauca-Gruppen. Foto: Gunvor Larsson.
Blågran, Picea pungens Glauca-Gruppen.
 
Serbisk gran, Picea omorika. Foto: Gunvor Larsson.
Serbisk gran, Picea omorika.
Foton ovan: Gunvor Larsson.

Om ni väljer en annan art än vanlig gran till julgran i år så är ett tips att krossa och lukta på barren! Barrträdsarter har väldigt olika doft allt från kåda, citrus till kattpiss!

Snötäckta granar. Foto: AnnSofie Börjesson
Vy med granar och pumphuset i Bergianska trädgården. Foto: AnnSofie Börjesson